Dewis iaith arall

Arolwg canllawiau technegol TTT

 

1. Ydych chi'n:

  *

 

2. A oedd y canllawiau wedi ateb eich cwestiwn?   *

 

3. Sut allwn ni wella'r canllawiau hyn?

 

4. Os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi i gael rhagor o fanylion am sut y gallwn wella'r canllawiau hyn, rhowch eich manylion cyswllt isod os gwelwch yn dda.

(Byddwn yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi ynghylch yr adborth hwn yn unig ac ni fyddwn yn eu storio ar ôl hyn nac yn eu defnyddio i gysylltu â chi am unrhyw reswm arall)