Dewis iaith arall

Adborth Awdurdod Cyllid Cymru

 

1. Ydych chi’n: *

 

2. Ar beth fyddech chi’n hoffi rhoi adborth? *

 

3. A oeddech chi wedi ffeindio hyn yn: *

 

4. Sut allwn ni ei gwneud yn haws i chi gwblhau’r hyn yr oedd angen i chi ei wneud?