Dewis iaith arall

Hawlio ad-daliad am gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir

Ynglŷn â'r trafodiad gwreiddiol

 
Ni allwch gadw’r ffurflen hon. Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch gennych chi cyn i chi ddechrau.
Gweler rhestr o'r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch yma.

 

Cyfeirnod Unigryw y Trafodiad (CUT)
(Mae hwn yn rhif 12 digid)
  *

 

Cod post yr eiddo a brynwyd *

 

Dyddiad y daeth y trafodiad i rym (Dyma'r diwrnod y gwnaethoch gwblhau pryniant yr eiddo fel arfer.) *

   DD/MM/YYYY