Dewis iaith arall

Arolwg Fideos Cyfraddau Uwch

 

1. Ydych chi'n:

 

2. Sut y gwnaethoch chi glywed am y fideo yma?

 

3. Oedd y fideo yma’n hawdd i’w ddeall?

 

4. Oedd y fideo yma’n ddefnyddiol i chi?

 

5. Sut y gallen ni wella’r fideo yma?