Dewis iaith arall

Cais am ryddhad adfer safle tirlenwi

0%

1. Adran 1: Ynglyn a'r ymgeisydd

 

1. Enw sefydliad gweithredwr y safle tirlenwi *

 

2. Rhif Cofrestru TGT ACC *

 

3. Rhif trwydded Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) *

 

4. Cyfeiriad y safle tirlenwi, gan gynnwys y cod post *

*
*
*