Dewis iaith arall

Ffurflen Ad-dalu a Newid AAC- Ad-daliad Cyfraddau Uwch

Ynglŷn â'r taliad y gwnaethoch chi ei anfon atom yn ddamweiniol

 

Dyddiad talu *

   DD/MM/YYYY 
 
 

Cyfeirnod y taliad *

 

Y rheswm pam y gwnaethoch y taliad i ni'n ddamweiniol (ar gyfer pwy / beth oedd y taliad arfaethedig) *